27 września 2012 r. - głośna próba syren alarmowych na terenie miasta Słubice wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności

Zgodnie z „Kalendarzowym planem zamierzeń w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w 2012 roku” na obszarze całego Województwa Lubuskiego zostanie przeprowadzona głośna próba syren alarmowych

w dniu 27 września 2012 r. (czwartek), pomiędzy godziną 1200 a 1230 .

 Nadane będą następujące rodzaje alarmów:

 - alarm powietrzny – dźwięk ciągły modulowany trwający 1 minutę,

 - odwołanie alarmu – dźwięk ciągły trwający 3 minuty.

Powyższe sygnały będą miały wyłącznie charakter ćwiczebny i  po ich ogłoszeniu nie należy podejmować żadnych działań.

Celem głośnej próby syren jest sprawdzenie sprawności technicznej systemu alarmowego oraz zapoznanie społeczeństwa z sygnałami alarmowymi obowiązującymi w kraju.