ZARZĄDZENIE NR 205/2019 BURMISTRZA SŁUBIC z dnia 24 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Słubice przeznaczonej do zbycia