Radni ustalili dodatkowe kryteria przyjęć do przedszkoli

Rozpoczęliśmy w gminie rekrutację do publicznych przedszkoli. Składa się ona z dwóch etapów. Jeśli po pierwszym etapie w placówkach będą jeszcze wolne miejsca, wówczas decydujące będą dodatkowe kryteria. To właśnie te kryteria uchwalili radni na sesji 25 lutego.

Dyrektor Zespołu Administracyjnego Oświaty Jolanta Skręty przypomina, że w pierwszym etapie brane są pod uwagę kryteria, które określa ustawa o systemie oświaty. Są to: wielodzietność w rodzinie, niepełnosprawność dziecka, niepełnosprawność jednego z rodziców lub obojga, jak również niepełnosprawność rodzeństwa, samotne wychowanie dziecka lub pobyt dziecka w rodzinie zastępczej. Wszystkie te kryteria mają jednakową wartość. Inaczej jest w przypadku kryteriów przyjętych przez radnych, stosowanych w drugim etapie rekrutacji. Tam największą ilość punktów (4) przyznaje się dziecku, którego rodzice pracują lub się uczą. Dwa punkty przyznaje się dziecku, które ma już rodzeństwo w przedszkolu, a jeden punkt takiemu, które będzie korzystało z pełnej oferty przedszkola (całej podstawy programowej i posiłków).