art
contenttext

Rada Miejska w Słubicach

Biuro Rady Miejskiej w Słubicach
Urząd Miejski w Słubicach
I piętro, pokój 101
tel. 95 737 2003
email : rada.miejska@slubice.pl

Kontakt  z przewodniczącym Rady:
email: przewodniczacy@slubice.pl
telefon (w godzinach dyżurowania): 95 737 2002 lub 2003