Słubice

  • Info24: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów polożonych w Kunowicach
  • Info24: Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !
Tlumaczenie realizowane za pomoca translatora, Gmina Słubice nie odpowiada za treść tłumaczenia.

Kalendarz imprez


Straż Miejska w Słubicach Mapa Gminy Słubice Mapa Słubice-Frankfurt Konsultacje społeczne Zespół Administracyjny Oświaty Słubicki Miejski Ośrodek Kultury Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. Miejski Klub Sportowy Polonia Biblioteka Collegium Polonicum Ośrodek Pomocy Społecznej Zakład Administracji Mieniem Komunalnym Przedsiębiorstwo Usług Komunalnym Zakład Usług Wodno-Ściekowych Lubuska Niebieska Tarcza

Trwają prace nad planem zagospodarowania przestrzennego Kunowic. Będzie spotkanie informacyjne!

Burmistrz Słubic zaprasza mieszkańców Kunowic oraz wszystkie zainteresowane osoby (przedsiębiorców, właścicieli działek) na spotkanie dotyczące projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów położonych w Kunowicach. Odbędzie się ono we wtorek 18 czerwca o 17.00 w świetlicy wiejskiej w Kunowicach.

Podczas spotkania zostaną przedstawione dotychczas podjęte kroki i omówione rozwiązania urbanistyczne zawarte w sporządzanym projekcie planu miejscowego.Jest on na razie wstępny i roboczy.

Więcej informacji na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można znaleźć na stronie internetowej: http://slubice.pl/pl/wydzial-nieruchomosci?id=5283, a także uzyskać je w Urzędzie Miejskim w Słubicach, ul. Akademicka 1, pok. 229, w dniach: 14 i 17 czerwca 2019 r. w godz. od 13.00 do 15.00 oraz  18 czerwca 2019 r. w godz. od 9.00 do 11.00.

Wnioski do przedmiotowego projektu planu miejscowego można składać pisemnie do Urzędu Miejskiego w Słubicach, ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice, w terminie do 26 czerwca 2019 r.

Autor: Beata Bielecka | 18 czerwca 2019

Wróć Drukuj

facebook google plus one