Słubice

  • Info24: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów polożonych w Kunowicach
  • Info24: Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !
Tlumaczenie realizowane za pomoca translatora, Gmina Słubice nie odpowiada za treść tłumaczenia.

Kalendarz imprez


Straż Miejska w Słubicach Mapa Gminy Słubice Mapa Słubice-Frankfurt Konsultacje społeczne Zespół Administracyjny Oświaty Słubicki Miejski Ośrodek Kultury Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. Miejski Klub Sportowy Polonia Biblioteka Collegium Polonicum Ośrodek Pomocy Społecznej Zakład Administracji Mieniem Komunalnym Przedsiębiorstwo Usług Komunalnym Zakład Usług Wodno-Ściekowych Lubuska Niebieska Tarcza

Chcesz dostać świadczenia z OPS? Trzeba złożyć nowe wnioski!

Od 1 lipca można przez Internet kierować wnioski do Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach o przyznanie świadczeń: z programu „Rodzina 500+”, Dobry Start „300+”, świadczeń rodzinnych i opiekuńczych oraz z funduszu alimentacyjnego, a od 1 sierpnia w formie papierowej. - Złożenie nowych wniosków jest warunkiem otrzymania świadczeń - informuje kierowniczka OPS Monika Cichecki. Podkreśla też, że świadczenia w okresie zasiłkowym 2019/2020 ustalane będą na okres:
• Świadczenie wychowawcze 01.10.2019 – 31.05.2021
• Świadczenia rodzinne i opiekuńcze 01.11.2019 – 31.10.2020
• Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 01.10.2019 – 30.09.2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach zachęca mieszkańców do złożenia wniosku w formie elektronicznej, gdyż jest to najszybszy sposób na kontynuację wypłaty świadczeń. Przypomina jednak, że sposobów na złożenie wniosku jest więcej. Wniosek można złożyć za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej, portalu EMPATIA, za pomocą Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej . Wnioski można składać również w formie papierowej w siedzibie OPS jednak dopiero od 1 sierpnia.

Wnioski będą przyjmowane w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach 8.00-18.00, w czwartki Referat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego jest zamknięty dla petentów, w piątki przyjmowanie wniosków odbywać się będzie w godzinach 7.00 – 15.00.

Jak informuje M. Cichecki, od 1 lipca rządowy program "500 plus" czeka kilka istotnych zmian. Najważniejsze obejmą wypłatę świadczenia na każde dziecko oraz likwidację progu dochodowego. Nie oznacza to jednak, że świadczenia te należą się wszystkim. Osoby pracujące za granicą zobowiązane są zaznaczyć, że przebywają poza granicami Polski lub dotyczy to członka ich rodziny, ojca/matki dziecka. Jest to jednoznaczne z przebywaniem za granicami kraju w czasie wykonywania pracy.

Wniosek taki jest przesyłany do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w celu ustalenia czy w przedmiotowych sprawach maja zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczania społecznego. To Wojewoda Lubuski wydaje w takich sprawach decyzję o przyznaniu bądź odmowie świadczeń. Musimy pamiętać , że wszystkie świadczenia rodzinne należą się tylko i wyłącznie osobom zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podczas całego okresu zasiłkowego, jeśli wnioskodawca przebywa w Polsce, a reszta rodziny zamieszkuje za granicami kraju świadczenia nie należą się, taka sama sytuacja dotyczy gdy np. cała rodzina obywateli Polski zamieszkuje za granicami kraju, o świadczenia muszą starać się w kraju zamieszkania – w Polce świadczenia im się nie należą!

Ważna zmiana obejmie także wnioskowanie. Obecnie wniosek o "500+" rodzice muszą złożyć w miesiącu, w którym dziecko się urodziło. Jeżeli się spóźnią, pieniądze za ten miesiąc przepadają. Zmiany sprawią, że opiekunowie będą mieli trzy miesiące na zgłoszenie wniosku, bez ryzyka utraty świadczenia za pierwsze miesiące. Nie dotyczy to jednak świadczeń rodzinnych oraz alimentacyjnych, które poznawane są od miesiąca złożenia wniosku.

Zmiana ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza nowy okres zasiłkowy, wiąże się to z wydaniem przez organ decyzji do 31.05.2021r. ponieważ od 1 lipca nowy okres zasiłkowy świadczenia wychowawczego 500+ będzie ustalane na okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku. Nowelizacja ustawy znosi kryterium dochodowe w świadczeniu „500+”, pozostaje ono jednak w zasiłku rodzinnym, który przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców, opiekunowi prawnemu i faktycznemu dziecka oraz osobie uczącej się jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674,00 zł. lub 764,00zł w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zmienia się kryterium dochodowe w świadczeniu z funduszu alimentacyjnego, przyznawane będzie gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00zł.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących świadczeń można uzyskać w Referacie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w OPS lub dzwoniąc pod nr telefonu 957586046. Zmianom poświęcona jest także ulotka, która znajduje się w załączniku.

Autor: Beata Bielecka | 10 czerwca 2019

Załączniki do pobrania:

Wróć Drukuj

facebook google plus one