Słubice

  • Info24: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów polożonych w Kunowicach
  • Info24: Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !

Pomoc potrzebującym

Pomoc dla osób uzależnionych i ich rodzin

Instruktor terapii uzależnień - Lidia Klimczuk- Punkt Informacyjno-Konsultacyjny, ul.Piłsudskiego 4, Słubice, przyjmuje w każdy poniedziałek w godz. 10.00-15.00.

Instruktor terapii uzależnień - Pani Ewa Grobys, Punkt Informacyjno-Konsultacyjny, ul.Piłsudskiego 3, grupa dla współuzależnionych, każdy piątek od godz. 16.00

Główny Specjalista ds. Rozwiązywania Problemów Społecznych. Urząd Miejski w Słubicach, ul. Akademicka 1, pokój 108, tel 095 7583671 wew. 108.

Grupa AA „Pogranicze” - ul. Piłsudskiego 4, Słubice, spotkania we wtorek godz. 18.00.

NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień, Gorzów Wlkp., ul. Drzymały 11, tel. 095 7204526
Czynne pon- pt. 8.00-19.00.

SP Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu, ul. Poznańska 109, tel.095 7428700

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu, tel. 068 3419455.

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, ul. Wazów 36, tel. 068 3257917.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Urząd Miejski w Słubicach, ul. Akademicka 1

Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach, Pl. Wolności 17 f, tel. 095 7582394, 7580152.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach, u. Sienkiewicza 28, tel. 095 7582140.

Sąd Rejonowy w Słubicach, Wydz. Rodzinny i Nieletnich, ul. Jedności Robotniczej 15, tel. 095 7583919

Niebieska Linia – telefon Zaufania dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - 800 120 002 (bezpłatna)
Pomarańczowa Linia- telefon Zaufania dla Rodziców Pijących Nastolatków - 800 140 068 (bezpłatna)

 

Punkt Informacyjno - Konsultacyjny

Punkt pomocy dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin
Słubice, ul. Piłsudskiego 3
tel. 95 758 38 38

Poniedziałek
Lidia Klimczuk- Instruktor terapii uzależnień
godz. 10.30-14.30

Wtorek
Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Przystań”
Grupa AA
godz. 8.00-20.00

Środa
Maciej Sobczak- Specjalista terapii uzależnień
godz. 8.00-14.00

Czwartek
Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Przystań”
godz. 8.00-20.00

Piątek
Ewa Grobys- Instruktor terapii uzależnień
godz. 16.00-20.00

Wszystkie usługi świadczone w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w Słubicach są bezpłatne!

 

Ważne adresy i telefony

Jeśli jesteś ofiarą, sprawcą lub świadkiem przemocy domowej, pod tymi adresami i numerami telefonów uzyskasz pomoc:

Niebieska Linia
płatny: 0 22 666 00 60 od poniedziałku do piątku w godz.: 10:00-14:00.
Płatny pierwszy impuls: 0 801 1200 02 pon - sob: 11:00-21:00, nd i św: 10:00-16:00.
Telefoniczne dyżury prawne:
PŁATNY: 0 22 666 28 50 w poniedziałek 19.00-21.00 i w środę 18.00-22.00

Główny specjalista ds. Rozwiązywania Problemów Społecznych
Urząd Miejski w Słubicach , ul. Akademicka 1, I piętro, pokój 108, tel. 095 737 2008, e-mail: pelnomocnik@o2.pl

Komenda Powiatowa Policji
ul. Kazimierza Wielkiego 1
tel. 095 759 28 11 lub 997- całodobowo; 095 758 2826 pon- pt w godz. 7.30-15.30

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Urząd Miejski w Słubicach ul. Akademicka 1

Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach
pl. Wolności 17 f, Słubice
tel. 095 7582394, 095 758 0152

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Sienkiewicza 28, Słubice, tel. 095 758 2140- całodobowy

Prokuratura Rejonowa w Słubicach
ul. Konstytucji 3 Maja 6, tel. 095 7584021, 095 7582006

SP ZOZ Szpital Powiatowy w Słubicach
ul. Nadodrzańska 6, tel. 095 7582071

Sąd Rejonowy w Słubicach, Wydział Rodzinny
ul. Jedności Robotniczej 15, tel. 095 758 3919

 

Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie został powołany zarządzeniem Burmistrza Słubic Nr 154/06 z dnia 04 lipca 2006 roku na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493).

W skład zespołu zostali powołani przedstawiciele następujących instytucji i służb:
Prokuratury Rejonowej w Słubicach, Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Kuratorów Społecznych, Komendy Powiatowej Policji, Kuratorów Sądowych. Koordynatorem z ramienia Burmistrza jest główny specjalista ds. rozwiązywania problemów społecznych Urzędu Miejskiego w Słubicach.

Do zadań Zespołu należy:
Tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Kompleksowe zajmowanie się rodzinami w których dochodzi do przemocy.
Monitorowanie sytuacji w rodzinach, w których dochodzi do przemocy a w szczególności organizowanie współpracy służb.
Gromadzenie informacji na temat miejsc, osób i możliwości udzielania pomocy w środowisku lokalnym.
Inicjowanie działań zmierzających do podniesienia kwalifikacji osób mających w swojej pracy kontakt z ofiarami i sprawcami przemocy .

Skład Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:
Adam Grochoła
Sabina Matkowska
Jakub Piosik
Alina Sierotko
Sylwia Szary
Katarzyna Szot- Błażejewska
Monika Tutinas

Drukuj

facebook google plus one