Słubice

  • Info24: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów polożonych w Kunowicach
  • Info24: Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !

Honorowe nagrody Słubic

Na przełomie ostatnich ponad dwudziestu lat funkcjonowania samorządu gminnego, gmina Słubice była wielokrotnie honorowana w konkursach i rankingach.

Do roku 2009 zgromadziła na swoim koncie wiele wyróżnień i nagród, wśród których warto wspomnieć czterokrotne wspięcie się na podium w Rankingu Inwestycyjnym im. Kazimierza Wielkiego. Tą nagrodą wyróżniane były te samorządy, które ponosiły największe nakłady na inwestycje.

Gminę wysoko oceniali również eksperci i ekonomiści, którzy nadali jej tytuł „Miasta przyjaznego dla inwestorów”, a także „Miasta pierwszej klasy potencjału rozwojowego w Polsce”. W 2004 roku gmina dołączyła do elity gmin Fair Play, otrzymując w kolejnych latach tytuły Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji oraz Złota Lokalizacja Biznesu. Rok 2006 i 2009 przyniósł kolejne wyróżnienie - „Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości”. W 2010 Słubice nagrodzono tytułem Aktywne Miasto, a w 2010 i 2011 - Sportowa Gmina.

Od początku lat 90. gmina Słubice prowadzi intensywną politykę integracji europejskiej. Działania urzeczywistniające ideę wspólnej Europy, szczególnie poprzez partnerstwo z Frankfurtem nad Odrą – miastem bliźniaczym i realizacja licznych wspólnych przedsięwzięć przyniosły miastu Nagrody Europejskie: Honorowy Dyplom Europejski (1993), Honorową Flagę Europejską (1994), Honorową Plakietę Europejską z Medalem Rady Europy (1999).Zdjęcia do wiadomości:

Drukuj

facebook google plus one