Słubice

  • Info24: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów polożonych w Kunowicach
  • Info24: Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !
Tlumaczenie realizowane za pomoca translatora, Gmina Słubice nie odpowiada za treść tłumaczenia.

Kalendarz imprez


Straż Miejska w Słubicach Mapa Gminy Słubice Mapa Słubice-Frankfurt Konsultacje społeczne Zespół Administracyjny Oświaty Słubicki Miejski Ośrodek Kultury Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. Miejski Klub Sportowy Polonia Biblioteka Collegium Polonicum Ośrodek Pomocy Społecznej Zakład Administracji Mieniem Komunalnym Przedsiębiorstwo Usług Komunalnym Zakład Usług Wodno-Ściekowych Lubuska Niebieska Tarcza

Radni ustalili dodatkowe kryteria przyjęć do przedszkoli

Rozpoczęliśmy w gminie rekrutację do publicznych przedszkoli. Składa się ona z dwóch etapów. Jeśli po pierwszym etapie w placówkach będą jeszcze wolne miejsca, wówczas decydujące będą dodatkowe kryteria. To właśnie te kryteria uchwalili radni na sesji 25 lutego.

Dyrektor Zespołu Administracyjnego Oświaty Jolanta Skręty przypomina, że w pierwszym etapie brane są pod uwagę kryteria, które określa ustawa o systemie oświaty. Są to: wielodzietność w rodzinie, niepełnosprawność dziecka, niepełnosprawność jednego z rodziców lub obojga, jak również niepełnosprawność rodzeństwa, samotne wychowanie dziecka lub pobyt dziecka w rodzinie zastępczej. Wszystkie te kryteria mają jednakową wartość. Inaczej jest w przypadku kryteriów przyjętych przez radnych, stosowanych w drugim etapie rekrutacji. Tam największą ilość punktów (4) przyznaje się dziecku, którego rodzice pracują lub się uczą. Dwa punkty przyznaje się dziecku, które ma już rodzeństwo w przedszkolu, a jeden punkt takiemu, które będzie korzystało z pełnej oferty przedszkola (całej podstawy programowej i posiłków).

Autor: Beata Bielecka | 2 marca 2016

Wróć Drukuj

facebook google plus one