Słubice

  • Info24: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów polożonych w Kunowicach
  • Info24: Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !
Tlumaczenie realizowane za pomoca translatora, Gmina Słubice nie odpowiada za treść tłumaczenia.

Kalendarz imprez


Straż Miejska w Słubicach Mapa Gminy Słubice Mapa Słubice-Frankfurt Konsultacje społeczne Zespół Administracyjny Oświaty Słubicki Miejski Ośrodek Kultury Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. Miejski Klub Sportowy Polonia Biblioteka Collegium Polonicum Ośrodek Pomocy Społecznej Zakład Administracji Mieniem Komunalnym Przedsiębiorstwo Usług Komunalnym Zakład Usług Wodno-Ściekowych Lubuska Niebieska Tarcza

Absolutorium udzielone

28 czerwca podczas sesji Rady Miejskiej, która odbyła się wyjątkowo w Drzecinie, radni jednogłośnie udzielili absolutorium Burmistrzowi Słubic Tomaszowi Ciszewiczowi. Udzielenie absolutorium, to swoiste votum zaufania do działań burmistrza, który realizuje budżet gminy.

Głosowanie w sprawie absolutorium poprzedziło wprowadzenie Skarbnika Gminy Rafała Dydaka, który streścił sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Słubice za rok 2011. Poinformował również, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Słubice. Swoją opinię przedłożyła także Komisja Rewizyjna RM, której przewodnicząca Maria Skalniak poinformowała, iż komisja po analizie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2011 oraz opinii RIO, a także informacji o stanie mienia komunalnego, postanowiła zawnioskować o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Słubic. Uchwały o przyjęciu sprawozdań finansowych i o udzieleniu absolutorium dla Burmistrza Słubic zostały uchwalone przez radnych RM jednogłośnie. – Dziękuję za zaufanie, jakim mnie obdarzyliście i za dobrą współpracę – powiedział radnym burmistrz. – To był trudny okres dla nas wszystkich. Ale chciałbym podkreślić, że jesteśmy prymusem na mapie województwa lubuskiego, gdyż nasza gmina jako jedyna została w ciągu roku oddłużona o 20%. To wszystko dzięki naszej współpracy. Liczę na to, że rok 2012 także będzie rokiem, kiedy będziemy osiągać dobre wyniki w zakresie gospodarki finansowej. – dodał. Burmistrz podziękował za wytężoną pracę i wsparcie także Skarbnikowi Gminy, urzędnikom oraz wszystkim, którzy pomagali gminie w trudnej sytuacji finansowej.

Autor: Irmina Balcerek | 29 czerwca 2012

Wróć Drukuj

facebook google plus one